Allmänna bestämmelser för underentreprenader, ABT-U 07

399 Kr
  • Art nr 051023
  • Bokade 0 st

ABT-U 07, Allmänna bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad

Se också art nr 051001, AB-U 07.

ABT-U 07 ersätter AFTU 99 och är avsedd att användas för underentreprenad på totalentreprenad, dvs. då såväl hela eller en väsentlig del av projekteringen som själva utförandet av underentreprenaden åligger underentreprenören

25 ex/block.

Läs mer

  Andra har även köpt dessa varor