ABT 06 Allmänna bestämmelser

230 KR
  • Art nr 051007
  • Lagersaldo 18 st

ABT 06 Allmänna bestämmelser

Se även AB 04 Allmänna bestämmelser och Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09.

Allmänna bestämmelser för totalentreprenader ABT 06 avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten är avsedda att användas vid s.k. totalentreprenader, dvs. entreprenader där entreprenören, utöver själva utförandet, även skall ta fram hela eller en väsentlig del av projekteringen. ABT06 ersätter ABT 94 och innebär väsentliga förändringar beträffande bland annat undersökningsskyldighet i anbudsskedet, ansvar, ändringar och tilläggsarbeten samt information och kvalitet.

Se även art nr 051007A.

Utgivningsår: 2007, 44 sidor.

Läs mer

  Andra har även köpt dessa varor