Elanläggningar - Säkerhet vid arbete, SEK Handbok 446

466 KR
  • Art nr 051728
  • Lagersaldo 9 st

SEK Handbok 446 utgåva 2, 2014, Elanläggningar - Säkerhet vid arbete.

SEK Handbok 446 består av textinnehållet i standarden SS-EN 50110-1, utgåva 3, med förtydligande kommentarer i syfte att förenkla tillämpningen av standarden i Sverige.

I handboken är kommentarerna till standarden införda i den löpande texten och markerade med en grön ram. SEKs tekniska kommitté TK 78 har utarbetat kommentarerna till standarden. I handboken ingår även bilaga NA, vilken är en återgivning av Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1.

Utgåva 2. 2014. 72 sidor.

Se också: EvA - Elsäkerhet vid arbete.

Läs mer

  Andra har även köpt dessa varor