Drift av elektriska anläggningar - Del 1: Allmänna fordringar

1419 Kr
  • Art nr 051777
  • Lagersaldo 9 st

SS-EN 50110-1, utgåva 4, 2024, Drift av elektriska anläggningar - Del 1: Allmänna fordringar.

Denna standard är tillämpligt på all drift av och arbete på, med eller nära elektriska anläggningar med spänningsnivåer från och med klenspänning (ELV) till och med högspänning (HV).

Standarden utgör den svenska språkversionen av europastandarden EN 50110-1:2023. Den har översatts av SEK Svensk Elstandard. Europastandarden antogs av CENELEC 2023-05-29. CENELEC-medlemmarna är förpliktigade att följa fordringarna i CEN/CENELECs Internal Regulations som anger på vilka villkor europastandarden i oförändrat skick ska ges status som nationell standard.

EN 50110 består av två delar:
- Del 1 i EN 50110 innehåller minimikrav som gäller för alla CENELEC-länder och några ytterligare informativa bilagor som handlar om säkert arbete på, med eller nära elektriska anläggningar.
- Del 2 i EN 50110 består av ett antal normativa bilagor (ett per land) som antingen anger nuvarande säkerhetskrav eller anger de nationella tilläggen till dessa minimikrav.

Tidigare fastställd svensk standard SS-EN 50110-1, utg 3:2013, gäller ej fr o m 2026-05-29.

Fastställelsedatum: 2024-05-22
Utgåva: 4
Antal sidor: 109
Språk: Flerspråkig

Läs mer

  Andra har även köpt dessa varor