Minimikrav på elmateriel

298 Kr
  • Art nr 051940
  • Lagersaldo 853 st

Minimikrav på elmateriel

Denna produkt rekommenderas av IN Förlag

Sedan början av 1970-talet har IN Förlag (tidigare Elförlaget) givit ut Minimikrav på elmateriel i samband med att nya eller ändrade utförandeföreskrifter kommit från elmyndigheten eller att standarden för utförande av elinstallationer för lågspänning kommit ut.

Denna utgåva är baserad på den svenska standarden SS 436 40 00, Elinstallationer i byggnader - Utförande av elinstallationer för lågspänning - Elinstallationsreglerna, utgåva 3.

Elinstallationsreglerna är avsedda att tillämpas tillsammans med Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Varje uppslag i boken avser en viss typ av utrymme. Ordningsföljden följer Elinstallationsreglernas numrering.Olika grupper av materiel finns angivna på sidorna utanför varje uppslag. Tillåtna kabeltyper och minimikraven för materielen i de olika utrymmena finns i höjd med materielgruppernas rubrik. En del kompletterande upplysningar om materielval, placering m.m. finns på varje uppslag.

Denna trycksak kan inte ersätta Elinstallationsreglerna. Dess syfte är i första hand att vara till hjälp för elektrikern ute på fältet när det gäller att välja rätt kapslingsklass för elmateriel och för val av kablar i olika miljöer.

5:e utgåvan, 1:a upplagan.

Läs mer

  Andra har även köpt dessa varor