Handbok 444 - Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utg. 4

1547 Kr
  • Art nr 051735
  • Lagersaldo 12 st

SEK Handbok 444, SS 436 40 00 med kommentarer, utgåva 4, 2023

SEK Handbok 444 består av innehållet i standarden SS 436 40 00 utgåva 4, 2023 med förtydligande kommentarer i syfte att förenkla tillämpningen av standarden i Sverige.

SS 436 40 00 ger regler för projektering, montering och kontroll av elinstallationer. Reglerna är avsedda att se till att personer, husdjur och egendom skyddas mot faror och skador som kan uppstå vid användning av elinstallationer samt för att ge förutsättningarna för en bra funktion hos dessa installationer.

Några nyheter i SS 436 40 00, utgåva 4
- Ändringar i avsnittet om Elinstallationer för solceller
- Laddning av elfordon är anpassad till SS-EN IEC 61852
- Nu finns ett helt nytt avsnitt om funktionsjordning
- Ändringar i avsnittet om Utrymmen för bad eller dusch
- Utökade rekommendationer om ljusbågsdetektorer
- Kapitel 53 är kraftigt omarbetat
- Automatisk omkoppling har nu klassbenämningarna Klass A-F
- Ändringar i avsnittet omTerminologi
- Elinstallationer i hamnar är nu utökat
- Avsnitten 750 och 751 flyttas till kapitel 51
- Avsnitt 706 ändras till "Ledande utrymmen där rörlighet är begränsad"

Utgåva 4, 2023, 683 sidor, format A4
Språk: Svenska
Sökord: Elstandard, sek 444, SS4364000

Läs mer

  Andra har även köpt dessa varor