SSF 130 - Projektering inbrottsl.

1021 Kr
  • Art nr 051803
  • Lagersaldo 1 st

SSF 130 - Projektering och installation av inbrotts- och överfallsanläggning.

Denna norm gäller för centralanslutna inbrotts-, överfallslarmanläggningar för användning i bostäder, affärer, lager, industrier etc.

Överfallslarmanläggning indelas i två kategorier, Överfallslarm och Bråklarm.
Generellt gäller att ett Överfallslarm tillkallar väktare och/eller polis och att ett Bråklarm tillkallar hjälp från egen personal eller väktare.

Reglerna omfattar krav på anläggningarnas projektering, installation, injustering, provning, anläggningsinnehavare, anläggningsskötare, provdrift och dokumentation.

Reglerna klassificerar larmanläggningarna i fyra larmklasser beroende på skyddsbehovet för den egendom som ska larmövervakas. Larmklass 1 är lägsta larmklass och larmklass 4 är högsta larmklass.

Läs mer

  Andra har även köpt dessa varor