SEK Handbok 453, brytare för frånskiljning

499 KR
  • Art nr 051709
  • Lagersaldo 2 st

SEK Handbok 453 Utgåva 1 - Dvärgbrytare, jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning. Vägledning för val och installation

Handboken är en sammanslagning och en uppdatering av SEKs tidigare handböcker om dvärgbrytare, jordfelsbrytare och säkerhetsbrytare.

Handbokens syfte är att ge konstruktörer, installatörer och användare en ökad kunskap vad gäller tillämpning, val och användning av de olika skyddsapparaterna i bokens omfattning.

De tidigare brytarhandböckerna var uppbyggda med förutsättningen att dvärgbrytare och jordfelsbrytare var nya typer av skyddsapparater som inte kunde ersätta smältsäkringar. I de första utgåvorna av de tidigare handböckerna var det dessutom inte givet att dvärgbrytare och jordfelsbrytare kunde användas för frånskiljning, men detta gäller nu i produktstandarderna sedan många år.

SEK Handboken 453 - Dvärgbrytare, jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning - Vägledning för val och installation sätter mer fokus på de olika skyddens egenskaper istället för att föreslå en viss skyddsapparat.

Handbokens riktlinjer är första hand avsedda för enklare elinstallation, t ex i bostäder, kontor, butiker, hantverkslokaler och liknande. För övriga installationer, t ex inom industrin, måste särskilda överväganden och beräkningar göras. I det senare fallet kan man behöva kompletterande standarder eller handböcker, för till exempel ledningsdimensionering, för att fullt ut kunna använda informationen i denna handbok.

Utgåva 1, 2019
68 sidor, format A4

Läs mer

  Andra har även köpt dessa varor