SBF 110:8 Regler för brandlarm

699 Kr
  • Art nr 051800
  • Lagersaldo 6 st

Brandlarmanläggning, SBF 110:8

SBF 110:8 är en omarbetning av hela regelverket; SBF 110:7 Regler för brandlarmanläggning och delar av Brandskyddsföreningens rekommendation Utrymningslarm 2015.

Ju tidigare en brand upptäcks, desto enklare är branden att begränsa och släcka. En anläggning för brandlarm är ett viktigt system som upptäcker begynnande bränder. Den avger en larmsignal för att påkalla behovet av åtgärder mot branden eller skickar en signal vidare till personal som kan vidta lämpliga åtgärder eller påbörja utrymning. I de allra flesta fall aktiverar brandlarmsystemet också andra åtgärder för att förbättra säkerheten, till exempel att stänga branddörrar och aktivera ventilationssystemets brandfunktioner. En anläggning för brandlarm, som är korrekt utförd och samverkar med övrigt brandskydd, bidrar såväl till att rädda liv som till att reducera brandskadekostnaderna.

SBF 110:8 är en omarbetning av hela regelverket; SBF 110:7 Regler för brandlarmanläggning och delar av Brandskyddsföreningens rekommendation Utrymningslarm 2015 (alla delar utom talat meddelande) har sammanfogats till ett gemensamt regelverk. Hänsyn har också tagits till standarder och tekniska specifikationer som publicerats av European Committee for Standardization (CEN).

Denna utgåva ersätter SBF 110:7 Regler för brandlarmanläggning samt Brandskyddsföreningens rekommendation Utrymningslarm 2015. Utgåvan gäller från 2017-07-01.

SBF 110:7 Regler för brandlarmanläggning och Utrymningslarm 2015 dras in 2018-07-01.

Läs mer

  Andra har även köpt dessa varor