Ljus & Rum. Guide för belysning

599 Kr
  • Art nr 051925
  • Lagersaldo 11 st

Ljus & Rum, planeringsguide för belysning inomhus, utgåva 4

Den fjärde utgåvan av Ljus & Rum ansluter till den nya, och vidareutvecklade, utgåvan av den europeiska och svenska belysningsstandarden SS-EN 12464-1:2021 - Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1: Arbetsplatser inomhus.

En nyhet i den reviderade standarden är att både ljusets visuella och icke-visuella effekter på människors prestationer och välbefinnande avhandlas. En konsekvens av detta är bland annat ett ökat fokus på betydelsen av omfältsljus och flimmer.

Tanken med Ljus & Rum är att du, som är delaktig i ett byggprojekt, ska få ett lättanvänt arbetsverktyg med mycket av den information du behöver för att ljusmiljön ska bli den allra bästa ur ett hållbart, mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Ljus & Rum underlättar också att uppfylla gällande lagkrav från bland annat Energimyndigheten och Arbetsmiljöverket.

NYHETER i utgåva nr 4:
- Tabellverket för specifika belysningskrav har reviderats och förbättrats.
- Rekommendationerna i tabellerna tar mer hänsyn till användarens behov.
- Påverkan av visuella och icke-visuella effekter av ljus på människors prestanda och välbefinnande
- Krav på belysningsstyrkor för väggar, tak och cylindrisk belysning förbättras och är mer differentierade samt flyttas från huvudtexten till tabellerna.
- Ett nytt kapitel om hänsynstaganden vid belysningsplanering ger råd om hur kraven ska tillämpas vid utformning av belysning för visuella uppgifter och aktiviteter inom ett utrymme.
- Bländningskraven har klargjorts för förbättrad användbarhet.

Boken innehåller 10 kapitel och 231 sidor.

Läs mer

  Andra har även köpt dessa varor