Kontrolljournal automatiska brandlarm 10 ex per sats.

395 Kr
  • Art nr 051836
  • Lagersaldo 1 st

IN:s kontrolljournal för brandlarm

Kontrolljournalen för Automatiska brandlarmsystem är utformad enligt kraven i Svenska Brandskyddsföreningens regler för automatisk brandlarmanläggning SBF 110

Alla skötselåtgärder av en brandlarmsanläggning ska dokumenteras i en särskild kontrolljournal som ska förvaras vid centralutrustningen eller brandförsvarstablån. Noteringar kan göras av anläggningsskötare, anläggarfirma, servicefirma, besiktningsfirma eller räddningstjänst.

Månadsprov och kvartalsprov ska noteras i kontrolljournal med angivande av vilka sektioner, detektorer mm som provats. Avvikelser från normalläget undersöks och åtgärdas snarast.

I kontrolljournalen ska alla händelser av vikt noteras. IN:s kontrolljournal är utformad för att underlätta detta arbete och samtidigt säkerställa att inget missas.

Utgåva: 2, 2017
Antal sidor: 48
Antal: Levereras om 10 ex/sats
Copyright (c): 2017 IN och IN FÖRLAG

Beställ med egen logo här, (obs du måste vara medlem och inloggad).

Om du har frågor om trycksaker med egen logotyp, kontakta Magnus Henriksson.

Läs mer

  Andra har även köpt dessa varor