Installationsavtalet 2020-2023

300 KR
  • Art nr 052096
  • Lagersaldo 1884 st

Installationsavtalet 2020-2023

Kollektivavtal mellan Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet avseende elektriska installationsarbeten. Detta kollektivavtal äger tillämpning på anställning hos medlemmar av Installatörsföretagen för medlemmar av Svenska Elektrikerförbundet, SEF gällande starkströms-, svagströms- och hissmontörer, hissmörjare samt radiomontörer som utför monteringsarbete på montageplatsen även som hos medlemmar av Installatörsföretagen anställda verkstadsarbetare.

Arbetsgivarna förbinder sig, att gentemot arbetstagare, som inte tillhör SEF, inte tillämpa andra bestämmelser om löner och andra avtalsvillkor än de i avtalet angivna.

Läs mer

  Andra har även köpt dessa varor