IN Elkontroll

4875 KR
  • Art nr 052000
  • Lagersaldo 189 st

IN Elkontroll - Serviceavtal för elanläggningar

Pärm och innehåll för IN Elkontroll, utgåva 4. Serviceavtal för elanläggningar. För att underlätta pappersarbetet har Installatörsföretagen tagit fram en komplett pärm av digitala checklistor och mallar.

Läs mer här: www.in-elkontroll.se.
Läs mer här: om vår kurs hos EUU.

Varför behövs IN Elkontroll?
- Innehavaren har ansvar för sin elanläggning.
- Många innehavare saknar dock kompetens och kännedom om sitt ansvar.
- Därför kan innehavaren behöva ett serviceavtal för sin elanläggning.
- IN Elkontroll kan ge nödvändig säkerhet för personer och egendom samt minskar risken för driftavbrott.

Pärmen innehåller bl a:
- Instruktion till IN Elkontroll (häfte)
- Avtal om IN Elkontroll (mall)
- Statuskontroll av elanläggning (mall)
- Periodisk kontroll av elanläggning (mall)
- Instruktion till Elsäkerhetssamordnare (mall)
- Noterade fel (mall)
- USB-minnet med allt innehåll
- Kundbroschyr IN Elkontroll
- Medlemsbroschyr IN Elkontroll

IN Elkontroll ska användas när kunden är ett företag, om kunden är en konsument ska IN Eltest användas i stället.

Läs mer

  Andra har även köpt dessa varor