• Art nr 052000
  • Lagersaldo 261 st

IN Elkontroll - Serviceavtal för elanläggningar

För att underlätta pappersarbetet har Installatörsföretagen tagit fram en komplett pärm av digitala checklistor och mallar.

Glöm inte att du måste ha en konsultansvarsförsäkring om du ska utföra IN Elkontroll.

Nya regler trädde i kraft 1 december 2022 och innebär följande:
- Innehavaren får ett tydligare ansvar för sin elanläggning.
- Alla innehavare som utövar näringsverksamhet måste upprätta en dokumenterad rutin.
Till exempel:
- Hyresvärdar
- Industrier
- Handelsplatser
- Kommuner, regioner och staten
- Bostadsrättsföreningar

Rutinen innehåller en mängd formkrav och ska grunda sig på en riskbedömning. Många innehavare saknar dock kompetens och kännedom om sitt ansvar. De har heller ingen möjlighet att själva upprätta den tvingande rutinen. Därför kommer innehavaren behöva ett serviceavtal för sin elanläggning.

Genom att använda IN Elkontroll kan ni erbjuda era företagskunder en komplett tjänst så att de tryggt och säkert kan ge nödvändig säkerhet för personer och egendom samt minska risken för driftavbrott. I den nya utgåvan av IN Elkontroll finns dessutom möjlighet att erbjuda förslag på energibesparande åtgärder.

IN Elkontroll innehåller mallar och instruktioner för:
- Den tvingande rutinen
- Instruktion till IN Elkontroll
- Avtal om IN Elkontroll
- Statuskontroll av elanläggning
- Fortlöpande kontroll av elanläggning
- Instruktion till Elsäkerhetssamordnare
- Noterade fel
- USB-minnet med allt innehåll
- Kundbroschyr

Läs mer

  Andra har även köpt dessa varor