Handbok i systematiskt elsäkerhetsarbete

498 KR
  • Art nr 051956
  • Lagersaldo 620 st

Handbok i systematiskt elsäkerhetsarbete

Denna produkt rekommenderas av IN Förlag

Syftet med handboken Systematiskt elsäkerhetsarbete - Egenkontrollprogram och arbetsmiljö är bland annat att hjälpa företaget att bygga upp ett systematiskt elsäkerhetsarbete och ge vägledning om hur ett egenkontrollprogram för elinstallationer kan skapas, baserat på gällande regler samt de arbetsmiljömässiga aspekterna kring elsäkerheten.

Boken är uppbyggd med både förklarande texter och exempel som företaget enkelt kan implementera. Som bilagor till boken finns också exempel på ifyllda IN dokumentmallar.

Mallarna som ingår i boken kan beställas här, art nr 102000.

Handboken ersätter tidigare publikationer "AIK-pärmen" och boken Elsäkerhet i företaget som utgår.

Utgåva 1, 2017, 130 sidor.

Läs mer

  Andra har även köpt dessa varor