Statisk elektricitet i explosionsfarliga områden, SEK Handbok 433

597 Kr
  • Art nr 051717
  • Lagersaldo 6 st

SEK Handbok 433, utgåva 2, 2016, statisk elektricitet i explosionsfarliga områden.

SEK Handbok 433 innehåller en översättning av den tekniska specifikationen IEC 60079-32-1, Explosive atmospheres - Part 32-1: Electrostatic hazards, guidance. Den har också antagits som teknisk rapport i CENELEC, med samma titel. Översättningen har gjorts av SEK Svensk Elstandard.

Syftet med denna handbok är att ge normalt tillämpliga rekommendationer för hur olägenheterna med statisk elektricitet begränsas. Det kan t ex ske genom att ledande föremål jordas, uppladdningen minskas eller att de uppladdningsbara ytorna på isolatorer begränsas. I vissa fall spelar den statiska elektriciteten en roll i själva processen, t ex vid sprutmålning, men den är oftare en ovälkommen bieffekt och det är detta som denna vägledning behandlar. Om rekommendationerna i detta dokument följs till fullo, kan det förväntas att risken för elektrostatiska urladdningar i en explosiv atmosfär ligger på en godtagbart låg nivå.

Utgåva 2, 2016, Språk: Svenska, Sidantal: 163

Sökord: Elstandard, sek 433

Läs mer

  Andra har även köpt dessa varor