Energihandboken 3.0

495 Kr
  • Art nr 074005
  • Lagersaldo 578 st

Energihandboken 3.0

Energianvändningen i byggnader utgör en väsentlig del av vårt energibehov. Hela 40 procent av den totala energianvändningen använder vi i lokaler och bostäder. De tekniska installationerna står för mer än hälften av byggnadens kostnad varför installationernas utformning, drift och skötsel är av stor betydelse för en effektiv energianvändning. Installationerna blir dessutom alltmer energisnåla. De är hjärnan och hjärtat i byggnaden som försörjer huset med luft, vatten, värme och kyla.

Energihandboken är ett verktyg för dig som vill ta kontroll över energihanteringen. Boken tar bland annat upp kyla, värme, ventilation, varmvatten, el, belysning och driftekonomi.

Energihandboken riktar sig till installatörer, fackfolk, studenter och andra med stort intresse för energianvändning i byggnader. Boken ger hjälp, inspiration och argument för att kunna genomföra energisparande åtgärder.

Energihandboken ger handfasta råd och tips på hur man kan förbättra energiekonomin vare sig det handlar om bostäder eller kontor.

ISBN: 978-91-983702-6-3
3:e utgåvan, 1:a upplagan, 2020
© Copyright 2020, Installatörsföretagen m.fl.

Läs mer

  Andra har även köpt dessa varor