ABT 06 - paket om 10 st

1800 Kr
  • Art nr 051007A
  • Bokade 0 st

06 - paket om 10 st

Allmänna bestämmelser för totalentreprenader ABT 06 avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten är avsedda att användas vid s.k. totalentreprenader, dvs. entreprenader där entreprenören, utöver själva utförandet, även skall ta fram hela eller en väsentlig del av projekteringen. ABT06 ersätter ABT 94 och innebär väsentliga förändringar beträffande bland annat undersökningsskyldighet i anbudsskedet, ansvar, ändringar och tilläggsarbeten samt information och kvalitet, 10 ex/paket.

Läs mer

  Andra har även köpt dessa varor