Starkströmsanl. med spänning överstigande 1 kV AC, SS 421 01 01

1554 KR
  • Art nr 051741
  • Bokade 0 st

SS 421 01 01, utgåva 2, 2004, Starkströmsanläggningar med nominell spänning överstigande 1 kV AC.

Upphävd: 2013-11-01

Köp den här standarden som PDF-fil? Klicka här!

Upphävd: 2013-11-01, se art nr: 051722, SEK Handbok 438

Denna svenska standard består av en översättning av CENELECs harmoniseringsdokument HD 637 S1 inklusive bilagor t o m Bilaga R och med de i bilagorna S och T angivna i Sverige gällande särskilda nationella förhållandena och nationella avvikelserna införda i texten och markerade med ram.

Denna standard innehåller fordringar för konstruktion och installation av elektriska starkströmsanläggningar i system med nominella spänningar överstigande 1 kV växelström, för att sörja för säkerhet och riktig funktion vid avsedd användning.

114 sidor, SS 421 01 01, utgåva 2, 2004.
Sökord: Elstandard

Läs mer

  Andra har även köpt dessa varor