Handbok 444 - Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utg. 3,

1095 KR
  • Art nr 051735
  • Lagersaldo 57 st

SEK Handbok 444, SS 4364000
med kommentarer, utgåva 3, 2017

Rättelse till SEK Handbok 444, utgåva 2:2017, R1 levereras i ett separat häfte tillsammans med handboken.

Liksom i standarden är kanske de största nyheterna i handboken att skyddsutjämning förenklats och att jordfelsbrytare fått en utökad användning. Medicinska utrymmen, säkerhetssystem och laddning av elfordon behandlas i nya avsnitt. Stora ändringar har gjorts i avsnitten om solcellsinstallationer och om val och montering av överspänningsskydd. Liksom standarden har handboken setts över vad gäller språkbruket och användningen av vissa termer.

SEK Handbok 444 består av innehållet i standarden SS 436 40 00 utgåva 3, 2017 med förtydligande kommentarer i syfte att förenkla tillämpningen av standarden i Sverige.

SS 436 40 00 ger regler för projektering, montering och kontroll av elinstallationer. Reglerna är avsedda att se till att personer, husdjur och egendom skyddas mot faror och skador som kan uppstå vid användning av elinstallationer samt för att ge förutsättningarna för en bra funktion hos dessa installationer.

Relaterade produkter, Minimikrav, art nr 051940.

Sidantal: 597
Språk: Svenska
ISBN: 978-91-89667-87-7

Sökord: Elstandard

Läs mer

  Andra har även köpt dessa varor